Laskentapalvelut Pesonen Oy
             
   
 
   

Työnantajamaksut 2015

Työnantajan sosiaaliturvamaksu 2,08 % (ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä)

Työnantajan sosiaaliturvamaksuna maksetaan työnantajan sairausvakuutusmaksu, joka on vuonna 2015 kaikilla työnantajilla 2,08 %. Työnantajan sotu-maksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68-vuotta täyttäneille maksetuista palkoista. Tilitetään verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa.

TyEL-vakuutus / koskee 18 – 67 vuotiaita työntekijöitä

24,7 % työntekijöiden TyEL-palkoista (sisältää työntekijän maksuosuuden)
24,7 % tilapäinen työnantaja (palkkasumma alle 8.178,00 / 6 kk ja se koskee vain tilapäisiä työntekijöitä)

5,7 % työntekijän osuus alle 53 vuotias; palkasta perittävä osuus
7,2 % työntekijän osuus 53 vuotta täyttänyt; palkasta perittävä osuus

TyEL-vakuuttamisen alaraja 57,10 / kk

YEL-vakuutus

23,7 % vahvistetusta työtulosta / 18 - 52 vuotias yrittäjä
25,2 % vahvistetusta työtulosta / 53 – 67 vuotias yrittäjä

Aloittavan yrittäjän maksu
18,486 % vahvistetusta työtulosta / 18 – 52 vuotias aloittava yrittäjä
19,656 % vahvistetusta työtulosta / 53 – 67 vuotias aloittava yrittäjä

YEL -työtulorajat:
alaraja 7.502,14  / vuosi ja yläraja 170.375,00 / vuosi
Yrittäjällä on oikeus osa-aikaeläkkeeseen, jos vakiintunut työtulo on vähintään 15.004,29 / v
Yrittäjällä on oikeus työttömyysturvaan, jos työtulo on vähintään 12.325,55 / v

Työttömyysvakuutus / koskee 17 – 64 vuotiaita työntekijöitä

Työttömyysvakuutusrahasto perii maksut 1.1.2013 alkaen

1,45 % työntekijöiden palkoista (sisältää työntekijän maksuosuuden) 2.025.000,00
palkkasummaan asti
1,04 % osaomistajan palkoista (sisältää osaomistajan maksuosuuden)

0,65 % työntekijän osuus; palkasta perittävä osuus
0,24 % osaomistajan osuus; palkasta perittävä osuus

Ryhmähenkivakuutus

0,07 % työntekijöiden palkoista (keskimäärin). Työntekijän ryhmähenkivakuutusmaksu on työmarkkinajärjestöjen sopimukseen perustuva maksu, joka laskutetaan tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä.

Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työn vaarallisuuden mukaan. Arvioitu vaihteluväli on 0,3 – 8,0 %. Tapaturmavakuuttamisvelvollisuudesta ovat vapaat sellaiset pientyönantajat, joiden vuoden aikana teettämien työpäivien lukumäärä on yhteensä enintään 12.

<< Takaisin

 
 
Laskentapalvelut Pesonen Oy | Puh +358 (0)400 966 700 | sanna.pesonen(at)laskentapesonen.fi
 
 
© Copyright Laskentapalvelut Pesonen
Design by Studio Obra