Laskentapalvelut Pesonen Oy
             
   
 
   

Työnantajamaksut 2013

Työnantajan sosiaaliturvamaksu 2,04 % (ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä)

Työnantajan sosiaaliturvamaksuna maksetaan työnantajan sairausvakuutusmaksu, joka on vuonna 2013 kaikilla työnantajilla 2,04 %. Työnantajan sotu-maksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68-vuotta täyttäneille maksetuista palkoista.

TyEL-vakuutus / koskee 18 – 67 vuotiaita työntekijöitä

23,4 % työntekijöiden TyEL-palkoista (sisältää työntekijän maksuosuuden)
23,8 % tilapäinen työnantaja (palkkasumma alle 7.962,00 / 6 kk ja se koskee vain tilapäisiä työntekijöitä)

5,15 % työntekijän osuus alle 53 vuotias; palkasta perittävä osuus
6,5 % työntekijän osuus 53 vuotta täyttänyt; palkasta perittävä osuus

TyEL-vakuuttamisen alaraja 55,59 / kk

YEL-vakuutus

22,5 % vahvistetusta työtulosta / 18 - 52 vuotias yrittäjä
23,85 % vahvistetusta työtulosta / 53 – 67 vuotias yrittäjä

Aloittavan yrittäjän maksu:
17,55 % vahvistetusta työtulosta / 18 – 52 vuotias aloittava yrittäjä
18,603 % vahvistetusta työtulosta / 53 – 67 vuotias aloittava yrittäjä

YEL -työtulorajat:
alaraja 7.303,99 / vuosi ja yläraja 165.875,00 / vuosi
Yrittäjällä on oikeus osa-aikaeläkkeeseen, jos vakiintunut työtulo on vähintään 14.607,99 / v
Yrittäjällä on oikeus työttömyysturvaan, jos työtulo on vähintään 8.520,00 / v

Työttömyysvakuutus / koskee 17 – 64 vuotiaita työntekijöitä

Työttömyysvakuutusrahasto perii maksut 1.1.2013 alkaen

1,40 % työntekijöiden palkoista (sisältää työntekijän maksuosuuden) 1.990.500,00 palkkasummaan asti
1,00 % osaomistajan palkoista (sisältää osaomistajan maksuosuuden)

0,60 % työntekijän osuus; palkasta perittävä osuus
0,20 % osaomistajan osuus; palkasta perittävä osuus

Ryhmähenkivakuutus

0,07 % työntekijöiden palkoista. Työntekijän ryhmähenkivakuutusmaksu on työmarkkinajärjestöjen sopimukseen perustuva maksu, joka laskutetaan tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä.

Tapaturmavakuutus

Maksu vaihtelee työn vaarallisuuden ja yrityksen koon mukaan. Vakuutusyhtiöt perivät maksun suoraan työnantajalta. Alimmillaan maksu on konttorityössä (0,3 %) ja korkeimmillaan hyvin riskialttiissa työssä (8 %). Keskimääräinen maksu vuonna 2013 on arvioiden mukaan n. 1,0 % palkoista.

<< Takaisin

 
 
Laskentapalvelut Pesonen Oy | Puh +358 (0)400 966 700 | sanna.pesonen(at)laskentapesonen.fi
 
 
© Copyright Laskentapalvelut Pesonen
Design by Studio Obra